/* */

103 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uroczystości, które 10 listopada odbyły się w naszej szkole z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, rozpoczęły się od uroczystego odśpiewania hymnu. Ze względu na reżim sanitarny spotykaliśmy się w małych grupach.
Honorowym gościem był Pan Jakub – zawodowy żołnierz biorący udział w misji polskiej w Afganistanie. W niezwykle ciekawy sposób podzielił on się swoimi wspomnieniami i przeżyciami dotyczącymi swojej służby wojskowej. Uczniowie słuchali, chłonęli opowieści i zadawali mnóstwo pytań.
To spotkanie było dla wszystkich niezwykłym przeżyciem. Było ono dla nas ważne, ponieważ poznaliśmy kolejnego świadka historii. Pięknie dziękujemy Panu Jakubowi, że towarzyszył nam w realizacji naszego projektu edukacyjnego „Świadkowie historii”, którego efektem będzie wydanie książki.

https://www.canva.com/design/DAEvt4hHDRQ/watch?utm_content=DAEvt4hHDRQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink