/* */

Projekt z ZUS

Co to jest ZUS? Dlaczego część pensji osób pracujących trafia do ZUSu? Co się dzieje z tymi pieniędzmi?

Na te pytania, ale także na szereg innych uczniowie klasy 8a uzyskali w kwietniu biorąc udział w „Projekcie z ZUS”.

Głównym celem projektu było uczenie młodzieży, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (solidaryzm społeczny); ubezpieczać się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość. Wszystko po to, aby systematyczne budować świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Uczniowie wysłuchali serii wykładów objaśniających rodzaje ubezpieczeń społecznych, a następnie przygotowali w grupach plakaty i komiksy wyjaśniające zasady działania ubezpieczeń.

.