/* */

Rok szkolny 2021/2022

 

Zapraszamy Państwa do zapisania dzieci do naszej szkoły, jeśli w roku szkolnym 2021/22 rozpoczynają przygodę z edukacją. To ważny moment w życiu dziecka i jego rodziców – nowe miejsce, nowe osoby wokół i nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna i atmosfera w szkole są tymi aspektami, które realizują naszą misję „Szkoła przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla Młodego Człowieka”. Stawiamy sobie za cel, by nasza szkoła uczyła dla życia, a uczniowie dobrze sobie radzili dzięki szerokim kompetencjom kluczowym.

Co ważne?

W roku szkolnym 2021/22 planujemy rozpocząć naukę w trzech klasach pierwszych: jednej ogólnodostępnej, dwóch integracyjnych. W oddziale ogólnodostępnym przygotujemy 25 miejsc, w integracyjnych w każdej z klas po 5 miejsc rezerwujemy dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Taka klasa może liczyć 20 osób.

Jakie korzyści z integracji?

Ogromne… Dzieci wymagające wsparcia otrzymują je dzięki indywidualnym zajęciom rewalidacyjnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającym ich potrzebom. Pracuje z nimi w klasie drugi nauczyciel – współorganizujący kształcenie integracyjne, czyli lekcję prowadzi dwoje nauczycieli. W integracji pracuje się z takimi samymi podręcznikami jak w innych klasach i realizuje podstawę programową. A w przyszłości, kiedy dzieci podrosną i przejdą do 4 klasy, będzie możliwa nauka języka obcego w mniejszych grupach. Dzieci uczą się szacunku, pomagają sobie nawzajem, współpracują, szerzej rozwijamy dzięki temu kapitał społeczny. To są wyjątkowe klasy.

Budynek jest w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Baza szkoły

Nasza szkoła, podobnie jak inne w Chorzowie, mieści się w wygodnym wyremontowanym budynku, przestronnym, estetycznym, a uczniowie uczą się w jasnych komfortowo wyposażonych salach. Na zajęciach wychowania fizycznego korzystamy z małej i dużej sali gimnastycznej, siłowni, sali do tenisa stołowego, boisk wokół szkoły, Podwórka Talentów NIVEA, basenu i hali sportowej w KS Hajduki. Wokół szkoły mamy przestronne tereny zielone, gdzie można pobiegać na przerwach albo spędzić ciekawą lekcję. Zachęcamy do czytania i sięgania po bogaty księgozbiór w naszej bibliotece w postaci książek tradycyjnych i na czytniki Kindla. Mamy wygodną jadalnię, w której dzieci jedzą posiłki przygotowane w szkole.

Innowacje i projekty

Realizujemy następujące projekty:

Projekt Erasmus+ Chance: Zmiany na rzecz klimatu, we współpracy z szkołami z Włoch, Portugalii, Grecji i Łotwy.

Koło algorytmiki i programowania – Projekt CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego) przy Politechnice Łódzkiej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Czas trwania: wrzesień 2020-czerwiec 2021. Cel: zajęcia informatycznych dla uczniów oraz pozyskanie środków na pomoce dydaktyczne do tych zajęć.

Projekt Akademia kluczowych kompetencji współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-22. Cel: zajęcia dla uczniów oraz pozyskanie środków na pomoce dydaktyczne do zajęć. Zajęcia w zakresie matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, umiejętności uczenia się, kompetencji uniwersalnych.

A także innowacje:

  • „Wokół matematyki” – rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów, jak również motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy
  • „MAT-ARTE”, czyli matematyka plus sztuka”. Rozwijanie zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem edukacji artystycznej.
  • „English with Music and Games”
  • „English Project: Learn and Do”
  • „ABC mediów”

Świetlica szkolna

Ważne miejsce, gdzie uczniowie mogą spędzić ciekawie czas przed i po lekcjach. Opieka dedykowana jest przede wszystkim tym uczniom, których rodzice dłużej pracują. Zajęcia są zorganizowane w mniejszych grupach, można odrobić lekcje, odpocząć. Obecnie świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

Wolontariat

W naszej szkole chcemy pomagać. Każdy z nas może zacząć od małego kroku, dlatego zbieramy plastikowe nakrętki, by w ten sposób wspierać podopiecznego Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Każdego roku organizujemy sztab dla wolontariuszy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz obdarowujemy rodzinę podczas akcji Szlachetna Paczka. Pomagamy też w przeprowadzeniu Śląskiego Turnieju BOCCE Olimpiad Specjalnych. Wśród akcji, w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele, jest także ogólnopolska Terenowa Integracja dla Choinki. Wspieramy Hospicjum w Chorzowie w ramach Pól Nadziei oraz Dom Opieki, przygotowując laurki i okolicznościowe kartki dla pensjonariuszy, sadzimy żonkile na Polach Nadziei. Wspieramy także wychowanków Domów Dziecka i pomagamy paniom z Domów Samotnej Matki. Pamiętamy o zwierzętach – organizujemy zbiórki na rzecz zwierząt z chorzowskiego schroniska, Leśnego Pogotowia w Mikołowie oraz wspieramy Ostoję Zwierząt. Świętujemy Dzień Wolontariusza.

Ocenianie kształtujące na co dzień

Uczymy skutecznie i efektywnie, poszukujemy sposobów na to, żeby uczeń uczył się sam i dał się nauczyć nauczycielowi. Pomagają nam strategie oceniania kształtującego realizowane m.in. przez formułowanie celów lekcji (czego się nauczę i po się tego uczę) w sposób zrozumiały dla uczniów, do lekcji opracowujemy dla uczniów NACOBEZU (kryteria sukcesu – po czym poznam, że się nauczyłem i dokładnie wiem, czego mam się uczyć) oraz dajemy uczniom informację zwrotną, czyli co już wiesz i umiesz, gdzie powinieneś popracować, jak to zrobić i jak pracować dalej. Lubimy współpracować, bo to naturalne środowisko uczenia się.

Jak jest teraz?

Nasze szkolne życie w dużym stopniu przeniosło się w inną cyfrową rzeczywistość. Cieszymy się, że są w szkole klasy edukacji wczesnoszkolnej, chcielibyśmy, żeby powrócili do klas nasi wszyscy uczniowie i szkoła wypełniła się na powrót gwarem, energią, pomysłami, wydarzeniami, konkursami – bardzo za tym tęsknimy…

Dlatego nasi uczniowie zapraszają swoje młodsze koleżanki i swoich młodszych kolegów oraz ich rodziców do odwiedzenia naszej szkoły i obejrzenia, co kryje się w jej wnętrzu. Pragną pokazać, jak pracują na co dzień.

O spotkaniach w naszej szkole będziemy Państwa informować. Planujemy zobaczyć się najpóźniej w czerwcu. Do zobaczenia!

 

                                                                               Joanna Piećko-Szopińska

Dyrektor Szkoły