/* */

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W CHORZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Miasta Chorzów pojawiła o terminach i zasadach rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 

https://mieszkancy.chorzow.eu/

 

Bezpośredni adres do informacji:    https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020

 

Adres strony dotyczącej pomocy dla dzieci i uczniów – kształcenie specjalne, możliwość dowozu dziecka  i zwrot kosztów dowozu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1