/* */

Projekt „Ekonomia w Szkolnej Ławce”, czyli jak Fundusze Europejskie wspierają naszą szkołę.

Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój nasza szkoła otrzymała środki na kształcenie kadry. W ramach projektu czworo nauczycieli wyjeżdża na Maltę na dwutygodniowe szkolenie metodyczne z zakresu nauczania języka biznesu. Zdobyta wiedza i umiejętności zostanie wykorzystana w praktyce podczas realizowania innowacji pedagogicznych „Explore the World with English and Business English” oraz  „English Project – Learn and Do”, które zakładają wprowadzanie elementów języka biznesu na lekcjach języka angielskiego, jak również podczas zajęć dodatkowych Business English.

W październiku dwie osoby odbyły szkolenie „Teaching Business English” w renomowanym ośrodku szkolenia kadr ETI Malta w StJulians.